Πολιτική Απορρήτου

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Διαχειριστής ή Answear - Answear.com Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα την Κρακοβία (31-564), Aleja Pokoju 18, καταχωρημένη στο μητρώο εμπορικών εταιρειών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Κρακοβίας-Śródmieście στην Κρακοβία, 11ο Οικονομικό Τμήμα, υπό τον αριθμό ΕΔΜ 0000816066, ΑΜΦ: 6793080390, ΑΕΕΜ: 122515020.

1.2.   Προσωπικά δεδομένα - πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή δύναται να εξακριβωθεί από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους παράγοντες που καθορίζουν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης πρωτοκόλλου διαδικτύου IP της συσκευής, των δεδομένων τοποθεσίας, του επιγραμμικού αναγνωριστικού ταυτότητας και των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

1.3.   Πολιτική – η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και τη χρήση αρχείων cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης στο πλαίσιο του Ιστότοπου.

1.4.    ΓΚΠΔ – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

1.5.    Ιστότοπος - ένας ιστότοπος που τηρείται από τον Διαχειριστή στον τομέα https://answear.com.cy/, διαθέσιμος μέσω προγραμμάτων περιήγησης ιστού και μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές " Answear – fashion store”.

1.6.   Κατάστημα -  ηλεκτρονικό κατάστημα Answear, διαθέσιμο μέσω του Ιστότοπου, δια του οποίου η εταιρεία Answear πωλεί προϊόντα εξ αποστάσεως.

1.7.    Χρήστης – κάθε φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται τον Ιστότοπο ή χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες πληροφορίες ή λειτουργίες που περιγράφονται στην Πολιτική.

1.8.    Συσκευή – σημαίνει μια ηλεκτρονική συσκευή μέσω της οποίας ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο.

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.1. Σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στον Ιστότοπο. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε ο διαχειριστής των Προσωπικών σας Δεδομένων και αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην κατάλληλη προστασία τους. Μεριμνούμε ώστε οι διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που διενεργούμε  να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομικές διατάξεις, ιδίως του ΓΚΠΔ. Στόχος μας είναι να σας επιτρέψουμε την απόκτηση μιας πλήρους πληροφόρησης σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που διενεργούμε και την παροχή εργαλείων που σας επιτρέπουν να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

2.2. Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με το νόμο, μεριμνώντας ώστε να παραμένουν ενημερωμένα και σωστά. Για το λόγο αυτό, κατά καιρούς, ενδέχεται να σας υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη είναι η επικαιροποίησή τους, αποστέλλοντάς σας ένα μήνυμα στη διεύθυνση e-mail που δηλώσατε ή εμφανίζοντας ένα κατάλληλο μήνυμα στον Ιστότοπο, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

 

3. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΔ;

3.1. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, αποστείλετε ένα μήνυμα απευθείας στον Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στην διεύθυνση της έδρας μας (Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków), εναλλακτικά χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας. Επόπτης Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας είναι ο Natalia Zawadzka.

 

4. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ σας ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

4.1. Λαμβάνουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα απευθείας από εσάς με σκοπό την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών μας και την ομαλή λειτουργία του Ιστότοπού μας. Μας παρέχετε τα δεδομένα σας κυρίως μέσω των ειδικών εντύπων, όταν πραγματοποιείτε αγορές στο Κατάστημά μας, που λειτουργεί βάσει του Κανονισμού του Καταστήματος, όταν προσχωρείτε στο πρόγραμμα για πιστούς πελάτες στο Answear Club, κάνετε την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο ή επικοινωνείτε μαζί μας, π.χ. χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας. Λαμβάνουμε επίσης τα δεδομένα σας όταν χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο, π.χ. αναζητάτε προϊόντα που προσφέρονται στο Κατάστημα.

 

5. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

5.1. Εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε εάν και ποια Προσωπικά Δεδομένα θα μας παράσχετε – χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Να θυμάστε, ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών που προσφέρουμε ή προϋποθέτει τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, αυτό περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

 

6. ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ σας ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

6.1. Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και δεν είστε εγγεγραμμένος Χρήστης (δηλαδή δεν έχετε λογαριασμό στον Ιστότοπο), τα Προσωπικά σας Δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP ή άλλων επιγραμμικών αναγνωριστικών ταυτότητας και πληροφοριών που συλλέγονται μέσω αρχείων cookies ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών) υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

6.1.1. για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διάθεσης σε εσάς του περιεχομένου που συλλέγεται στον Ιστότοπο – σε αυτή την περίπτωση τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το απαραίτητο της επεξεργασίας για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ).

6.1.2. για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς - σε αυτή την περίπτωση τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στη διεξαγωγή αναλύσεων της δραστηριότητας των Χρηστών, καθώς και των αγοραστικών προτιμήσεών τους για τη βελτιστοποίηση των λειτουργίων που εφαρμόζονται και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

6.1.3. για τον ενδεχόμενο καθορισμό και τη διεκδίκηση απαιτήσεων ή της προστασίας έναντι αξιώσεων – σε αυτή την περίπτωση τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το έννομο συμφέρον του Επόπτη (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στην προστασία των δικαιωμάτων και των οικονομικών του συμφερόντων.

6.1.4. για σκοπούς μάρκετινγκ του Διαχειριστή και άλλων οντοτήτων, ιδίως αυτούς που σχετίζονται με την παρουσίαση της συμπεριφορικής διαφήμισης - οι κανόνες για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ περιγράφονται στην ενότητα ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.

6.2. Η δραστηριότητά σας στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών σας Δεδομένων, καταχωρούνται σε αρχεία καταγραφής συστήματος (ένα ειδικό πρόγραμμα υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της χρονολογικής καταγραφής, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το σύστημα πληροφορικής που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών μας). Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα αρχεία καταγραφής επεξεργάζονται κυρίως για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών. Επεξεργαζόμαστε  τις πληροφορίες αυτές και για τεχνικούς και διοικητικούς σκοπούς, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας του συστήματος πληροφορικής και τη διαχείριση αυτού του συστήματος, καθώς και για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς – σε αυτό το πλαίσιο, νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ I ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

6.3. Τα άτομα που εγγράφονται στον Ιστότοπο καλούνται να παράσχουν τα απαραίτητα δεδομένα για τη δημιουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση, μπορείτε να παράσχετε πρόσθετα δεδομένα, εκφράζοντας την συγκατάθεσή σας με τον τρόπο αυτό για την επεξεργασία τους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Η παροχή δεδομένων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά απαιτείται για τη δημιουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού, ενώ η μη παροχή των δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η δημιουργία λογαριασμού. Η παροχή άλλων δεδομένων είναι προαιρετική.

6.4. Tα Προσωπικά σας Δεδομένα επεξεργάζονται:

6.4.1. για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού στον Ιστότοπο – τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το απαραίτητο της επεξεργασίας για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ) και στο πεδίο εφαρμογής προαιρετικών δεδομένων – τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ)

6.4.2. για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς – τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στη διενέργεια αναλύσεων της δραστηριότητας των Χρηστών στον Ιστότοπο και του τρόπου χρήσης του λογαριασμού, καθώς και των αγοραστικών προτιμήσεων των Χρηστών με σκοπό τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών που χρησιμοποιούνται.

6.4.3. για τον ενδεχόμενο καθορισμό και διεκδίκηση των απαιτήσεων ή την προστασία έναντι αξιώσεων – τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το έννομο συμφέρον του Επόπτη (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στην προστασία των δικαιωμάτων και των οικονομικών του συμφερόντων.

6.4.4. για σκοπούς μάρκετινγκ του Διαχειριστή και άλλων οντοτήτων - οι κανόνες για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ περιγράφονται στην ενότητα ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.

6.5. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στον Ιστότοπο μέσω της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ιστότοπος θα προβεί στη λήψη από τον λογαριασμό σας, στο πλαίσιο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, μόνο των απαραίτητων δεδομένων για την εγγραφή του Χρήστη και τη διαχείριση του λογαριασμού. Το εύρος των δεδομένων σας στο οποίο θα αποκτήσουμε πρόσβαση θα αναφέρεται στο μήνυμα που θα εμφανιστεί μαζί με το ερώτημα για το εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε την σύνδεση. Η συνέχιση της σύνδεσης θα συνεπάγεται τη μεταβίβαση των σχετικών δεδομένων στον Ιστότοπό μας. Το Facebook θα απομνημονεύσει την επιλογή σας και αν συνδεθείτε ξανά μέσω αυτής της ιστοσελίδας, το μήνυμα δεν θα εμφανιστεί ξανά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εύρος και τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων από την ιστοσελίδα, καθώς και τα συναφή δικαιώματα και τις επιλογές ρύθμισης που επιτρέπουν την προστασία του απορρήτου, περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου του Facebook.

6.5.1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AppleID σας για να συνδεθείτε στον λογαριασμό. Σε αυτήν την περίπτωση, η ιστοσελίδα μας θα χρησιμοποιήσει από τον λογαριασμό σας Apple μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για την εγγραφή ή την εξυπηρέτηση του λογαριασμού. Τα δεδομένα σας που αποκτώνται για πρόσβαση θα υποδεικνύονται στο μήνυμα που εμφανίζεται στο αίτημα για συνέχιση της σύνδεσης. Συμφωνώντας να συνεχίσουμε, τα αναφερόμενα δεδομένα θα μεταφερθούν στον ιστότοπό μας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εύρος και τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων από την Apple Inc, καθώς και σχετικά δικαιώματα και επιλογές διαμόρφωσης που επιτρέπουν την προστασία του απορρήτου περιγράφονται στην πολιτική απορρήτου της Apple.

6.5.2. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην υπηρεσία μας χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Σε αυτήν την περίπτωση η Υπηρεσία μας θα ανακτήσει τα απαιτούμενα δεδομένα για σύνδεση και εξυπηρέτηση από τον λογαριασμό σας Google. Το εύρος των προσωπικών σας δεδομένων που λαμβάνουμε θα υποδεικνύεται στην ειδοποίηση που εμφανίζεται στο αίτημα για συνέχιση της σύνδεσης. Η συνέχιση της διαδικασίας σύνδεσης θα θεωρηθεί ως επιβεβαίωση της αποστολής των δεδομένων σας στην Υπηρεσία μας. Η Google θα θυμάται την επιλογή σας, επομένως σε περίπτωση επόμενης διαδικασίας σύνδεσης χρησιμοποιώντας αυτό το κανάλι, δεν θα δείτε άλλη ειδοποίηση. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία μας, σχετικά δικαιώματα και επιλογές διαμόρφωσης που επιτρέπουν την προστασία του απορρήτου περιγράφονται στην πολιτική απορρήτου της Google.

6.6. Εάν ο Χρήστης κοινοποιεί στον Ιστότοπο Προσωπικά Δεδομένα άλλων ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του επωνύμου, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), μπορεί να το πράξει αποκλειστικά εφόσον δεν παραβιάζεται ο νόμος και τα προσωπικά δικαιώματα των ατόμων αυτών.

YΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

6.7. Η υποβολή παραγγελίας  για την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρεται από το κατάστημά μας συνεπάγεται την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Η παροχή δεδομένων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά απαιτείται για την αποδοχή και την εξυπηρέτηση της παραγγελίας, ενώ η μη παροχή δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η εκτέλεση της παραγγελίας. Η παροχή άλλων δεδομένων είναι προαιρετική.

6.8. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα επεξεργάζονται:

6.8.1. για την εκτέλεση της υποβληθείσας παραγγελίας – τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το απαραίτητο της επεξεργασίας για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ) και στο πεδίο εφαρμογής προαιρετικών δεδομένων – τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ)

6.8.2. για την εκπλήρωση των υποχρεωτικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή οι οποίες απορρέουν ιδίως από φορολογικούς και λογιστικούς κανονισμούς, τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η νομική υποχρέωση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ)

6.8.3. για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς – τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στη διενέργεια αναλύσεων της δραστηριότητας των Χρηστών στον Ιστότοπο καθώς και των αγοραστικών προτιμήσεων των Χρηστών με σκοπό τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών που χρησιμοποιούνται.

6.8.4. για τον ενδεχόμενο καθορισμό και τη διεκδίκηση των απαιτήσεων ή την προστασία έναντι αξιώσεων – τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στην προστασία των δικαιωμάτων και των οικονομικών του συμφερόντων.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

6.9. Η υποβολή καταγγελίας ή αιτήματος επιστροφής χρημάτων συνεπάγεται την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Η παροχή δεδομένων στη φόρμα καταγγελίας δεν είναι υποχρεωτική, αλλά απαραίτητη για τη σωστή εξέταση της καταγγελίας. Η παροχή δεδομένων στη φόρμα επιστροφής δεν είναι υποχρεωτική, αλλά απαραίτητη για την αποτελεσματική υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

6.10. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα επεξεργάζονται:

6.10.1. για την εξέταση της υποβληθείσας καταγγελίας – τη νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων αποτελεί η υποχρέωση του Διαχειριστή, η οποία απορρέει από τις διατάξεις του νόμου περί εγγύησης για ελαττώματα του πωληθέντος προϊόντος (Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ)

6.10.2. για την διαχείριση της επιστροφής – τη νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων αποτελεί η υποχρέωση του Διαχειριστή που απορρέει από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους καταναλωτές (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ), εφόσον βάση για την επιστροφή αποτελούν οι διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση ή το απαραίτητο της επεξεργασίας για την εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ), εφόσον βάση για την επιστροφή αποτελούν οι κανονισμοί του Καταστήματός μας.

6.10.3. για την εκπλήρωση άλλων υποχρεωτικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή, οι οποίες απορρέουν ιδίως από φορολογικούς και λογιστικούς κανονισμούς τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η νομική υποχρέωση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ)

6.10.4. για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς – τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στη διενέργεια αναλύσεων της δραστηριότητας των Χρηστών στον Ιστότοπο καθώς και των αγοραστικών προτιμήσεων των Χρηστών με σκοπό τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών που χρησιμοποιούνται.

6.10.5. για τον ενδεχόμενο καθορισμό και τη διεκδίκηση απαιτήσεων ή την προστασία έναντι αξιώσεων – τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στην προστασία των δικαιωμάτων και των οικονομικών του συμφερόντων.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6.11. Σας παρέχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Η χρήση της φόρμας απαιτεί την παροχή Προσωπικών Δεδομένων που είναι απαραίτητα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Η παροχή δεδομένων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά απαιτείται για την αποδοχή και τη διεκπεραίωση του αιτήματος, ενώ η μη παροχή των δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η εξυπηρέτηση. Η παροχή άλλων δεδομένων (π.χ. στο κείμενο του αιτήματος) είναι προαιρετική.

6.12. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα επεξεργάζονται:

6.12.1. για τον εντοπισμό και την διαχείριση του αιτήματός σας που αποστέλλεται μέσω της παρεχόμενης φόρμας – τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στην ανάγκη επίλυσης της υποβληθείσας υπόθεσης και τη διεξαγωγή αλληλογραφίας που του απευθύνεται σε σχέση με την οικονομική του δραστηριότητα.

6.12.2. για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς – τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στη διενέργεια αναλύσεων των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους Χρήστες μέσω του Ιστότοπου με σκοπό τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του.

ΓΕΩΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

6.13.Τα Προσωπικά σας Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τοποθεσίας, υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να μπορείτε να βρείτε τα πλησιέστερα στάσιμα σημεία παράδοσης. Η χρήση αυτής της λειτουργίας είναι προαιρετική και δεν απαιτείται για την ορθή χρήση του Ιστότοπου.Τη νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων αποτελεί η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ), η οποία εκφράζεται επιτρέποντας στην εφαρμογή για κινητές συσκευές "Answear - fashion store" να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τοποθεσίας της κινητής σας συσκευής. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα τοποθεσίας σας μόνο εφόσον εκφράσετε τη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με την ανάκληση των αδειών της εφαρμογής  όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες τοποθεσίας στην κινητή συσκευή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή της.

 

7. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

7.1. Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

7.1.1. την προβολή περιεχομένου μάρκετινγκ που αντιστοιχεί στα ενδιαφέροντά σας (συμπεριφορική διαφήμιση).

7.1.2. τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το άμεσο μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών (αποστολή εμπορικών πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα και δραστηριότητες τηλεμάρκετινγκ).

7.2. Για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την κατάρτιση του προφίλ των χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι χάρη στην αυτόματη επεξεργασία δεδομένων, αξιολογούμε επιλεγμένους παράγοντες που σας αφορούν προκειμένου να αναλύσουμε τη συμπεριφορά σας ή να δημιουργήσουμε μια πρόβλεψη για το μέλλον. Αυτό επιτρέπει την καλύτερη προσαρμογή του εμφανιζόμενου περιεχομένου στις ατομικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

7.3. Μαζί με τους αξιόπιστους συνεργάτες μας, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται μέσω αρχείων cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών, για σκοπούς μάρκετινγκ σε σχέση με την προώθηση στοχοθετημένης συμπεριφορικής διαφήμισης (δηλαδή μιας διαφήμιση που είναι προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις σας). Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων περιλαμβάνει επίσης την κατάρτιση του προφίλ του χρήστη, συνέπεια της οποίας η προβολή μιας προσαρμοσμένη διαφήμισης βάσει των Προσωπικών σας Δεδομένων που αποκτήθηκαν από εμάς και τους συνεργάτες μας.

7.4. Η κατάσταση των αξιόπιστων συνεργατών του Διαχειριστή βρίσκεται παρακάτω στην ενότητα "Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αρχείων cookie" στην καρτέλα "Οι συνεργάτες μας".

ΑΜΕΣΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

7.5. Σε περίπτωση συγκατάθεσης, τα δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς για την προώθηση περιεχομένου μάρκετινγκ μέσω διαφόρων διαύλων, δηλαδή μέσω e-mail (με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου), μέσω MMS / SMS ή τηλεφωνικά. Τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας σε αυτήν την περίπτωση αποτελεί το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ) σε σχέση με τη συγκατάθεσή σας, που συνίσταται στο μάρκετινγκ των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτού του είδους οι ενέργειες αναλαμβάνονται από εμάς αποκλειστικά εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που στέλνουμε σε κάθε e-mail που περιέχει εμπορικές πληροφορίες, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: [email protected] ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.  Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την ορθότητα της επεξεργασίας δεδομένων κατά την περίοδο πριν από την ανάκλησή της.

7.6. Μπορούμε επίσης να εφαρμόσουμε άμεσο μάρκετινγκ μέσω παραδοσιακής αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση που παρείχατε. Τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας σε αυτήν την περίπτωση αποτελεί το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στο μάρκετινγκ των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να εκφράσετε την αντίρρησή σας επικοινωνώντας μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail: [email protected] ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.  

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PUSH

7.7. Σε περίπτωση ξεχωριστής συγκατάθεσης για τη λήψη ειδοποιήσεων push, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με τη μορφή μηνυμάτων που εμφανίζονται στην κινητή συσκευή σας και στο χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, που περιέχει περιεχόμενο μάρκετινγκ και σχετίζεται με τις προσφορές, τις υπηρεσίες και τις προωθητικές ενέργειές μας. Τη νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για το σκοπό αυτό αποτελεί το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στο μάρκετινγκ των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε σχέση με τη συγκατάθεσή σας για λαμβάνετε επικοινωνία με τη μορφή ειδοποιήσεων push. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για λήψη ειδοποιήσεων push ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή της. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί με την αλλαγή των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείται ή στην κινητή συσκευή σας.

GOOGLE ADS CUSTOMER MATCH

7.8. Το μάρκετινγκ των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε μπορεί να πραγματοποιείται με τη χρήση του εργαλείου αντιστοιχίας πελατών Google AdsCustomerMatch, Το Google AdsCustomerMatch είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στον Διαχειριστή να τηλεφορτώνει την κατακερματισμένη βάση δεδομένων των διευθύνσεων e-mail (κατάσταση πελατών) στα προγράμματα του Google προκειμένου να ελέγξει εάν στις υπηρεσίες Google έχουν δημιουργηθεί λογαριασμοί χρηστών με τη χρήση των ίδιων διευθύνσεων  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. ΥouTube, Gmail και άλλα). Στην περίπτωση που επαληθευθεί ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συγκλίνουν, ενδέχεται να προβληθούν στους χρήστες των υπηρεσιών Google, μετά τη σύνδεσή τους, οι διαφημίσεις του Διαχειριστή. Πληροφορίες σχετικά με τις καταστάσεις πελατών μπορείτε να αναζητήσετε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://support.google.com/google- ads/answer/7474263.

7.9. Προκειμένου να αυξήσουμε την ακρίβεια της μέτρησης της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ μας με τη χρήση του Google Ads Customer Match που περιγράφεται παραπάνω, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης ένα εργαλείο που παρέχει η Google με τη μορφή της λεγόμενης "βελτιωμένες μετατροπές". Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στον Διαχειριστή να αυξήσει την ακρίβεια της μέτρησης μιας μετατροπής (δηλαδή της αγοράς ενός προϊόντος στον ιστότοπο του Καταστήματος ως αποτέλεσμα μιας ανακατεύθυνσης από άλλον ιστότοπο). Για να το χρησιμοποιήσουμε, φορτώνουμε δεδομένα μετατροπής από τον ιστότοπο του καταστήματος σε κρυπτογραφημένη μορφή (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων στο πεδίο των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής, δηλαδή με τη χρήση αλγορίθμου κρυπτογράφησης μονής κατεύθυνσης. Πληροφορίες σχετικά με τις επαυξημένες μετατροπές μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: βελτιωμένες μετατροπές - Google Ads - Βοήθεια.

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE

7.10. Το μάρκετινγκ των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε μπορεί να πραγματοποιείται με τη χρήση του προγράμματος δημιουργίας ενός προσαρμοσμένου κοινού Facebook Custom Audience (Μη τυποποιημένες ομάδες στοχευόμενου κοινού). Το Facebook Custom Audience είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στον Διαχειριστή να τηλεφορτώνει την κατακερματισμένη βάση δεδομένων των διευθύνσεων e-mail στα εργαλεία του Facebook, προκειμένου να ελέγξει εάν έχουν δημιουργηθεί λογαριασμοί χρηστών στην πλατφόρμα Facebook με τη χρήση των ίδιων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση που επαληθευθεί ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συγκλίνουν, ενδέχεται να προβληθούν στους χρήστες της πλατφόρμας Facebook, μετά τη σύνδεσή τους, οι διαφημίσεις του Διαχειριστή. Πληροφορίες σχετικά με τις μη τυποποιημένες ομάδες στοχευόμενου κοινού μπορείτε να αναζητήσετε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://pl-pl.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

 

8. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

8.1. Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα ατόμων που επισκέπτονται τα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Pinterest). Πληροφορίες για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε στην Πολιτική Διαφάνειας.

 

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ „COOKIE”

TΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ „COOKIE”;

9.1. Τα αρχεία cookie (γνωστά επίσης ως "cookies") είναι μικρά αρχεία κειμένου που  καταχωρούνται και αποθηκεύονται σε συσκευές μέσω των οποίων ο Χρήστης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες που διευκολύνουν τη χρήση του Ιστότοπου - π.χ. μέσω απομνημόνευσης των επισκέψεων και των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τον Χρήστη. Τα αρχεία cookie που χρησιμοποιούμε είναι ασφαλή για τη Συσκευή του Χρήστη. Συγκεκριμένα με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι δυνατή η διείσδυση στις Συσκευές των Xρηστών ιών ή άλλου ανεπιθύμητου ή κακόβουλου λογισμικού. Αυτά τα αρχεία επιτρέπουν την αναγνώριση του λογισμικού που χρησιμοποιείται από τον Χρήστη και την προσαρμογή της λειτουργίας του Ιστότοπου ξεχωριστά για κάθε Χρήστη.

ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ COOKIES ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

9.2. Χρησιμοποιούμε τους εξής τύπους αρχείων cookie:

9.2.1. Τα απαιτούμενα αρχεία cookie είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του Ιστότοπου. Χάρη σε αυτά τα αρχεία, ο Διαχειριστής μπορεί να διασφαλίσει την ασφαλή διεξαγωγή δραστηριοτήτων όπως, για παράδειγμα, την εκτέλεση της παραγγελίας του Χρήστη, την "απομνημόνευση" τον Χρήστη που συνδέθηκε με τον Ιστότοπο μετά από μετάβαση σε άλλη σελίδα ή την αυτόματη συμπλήρωση των δεδομένων της διεύθυνσης που δηλώθηκε κατά την αγορά. Ο αποκλεισμός αυτών των αρχείων cookie στο πρόγραμμα περιήγησης του Xρήστη μπορεί να προκαλέσει την εσφαλμένη λειτουργία του Ιστότοπου. Αυτά τα αρχεία cookie απαιτούνται και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Λεπτομερείς σκοποί χρήσης των τεχνικών αρχείων cookie:

α) εξασφάλιση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του Ιστότοπου,

β) υλοποίηση διαδικασιών απαραίτητων για την εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων:

- προσαρμογή του περιεχομένου του Ιστότοπου προκειμένου να διασφαλίζεται στον Χρήστη η δυνατότητα πλήρους χρήσης των παρεχόμενων λειτουργιών και η βελτιστοποίηση της χρήσης των σελίδων του Ιστότοπου. Ιδιαίτερα, τα αρχεία αυτά επιτρέπουν την αναγνώριση των βασικών παραμέτρων της συσκευής του Χρήστη και την σωστή εμφάνιση του Ιστότοπου.

- τη σωστή λειτουργία του προγράμματος «Προτείνετε σε έναν φίλο», επιτρέποντας ιδίως την επαλήθευση των πηγών των ανακατευθύνσεων των Xρηστών στις σελίδες του Ιστότοπου.

- Δικαίωμα χρήσης των λειτουργιών "Πρόχειρο" και "Καλάθι" στον Ιστότοπο.

9.2.2. Τα αρχεία ανάλυσης cookie χρησιμοποιούνται από τον Διαχειριστή τόσο για την ανάλυση της συμπεριφοράς των Χρηστών στον Ιστότοπο για επαγγελματικούς σκοπούς, όσο και για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι Χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Αυτό σας επιτρέπει να προσδιορίσετε ποιες λειτουργίες απαιτούν βελτίωση ή επικαιροποίηση. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τον Διαχειριστή μέσω αναλυτικών αρχείων cookie είναι ανώνυμες - βάσει αυτών, ο Διαχειριστής δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τον Χρήστη από τον οποίο αποκτήθηκαν οι πληροφορίες.

9.2.3. Τα αρχεία cookie εξατομίκευσης επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς των Χρηστών στον Ιστότοπο και των αγοραστικών προτιμήσεών τους, επιτρέποντας την παροχή στους Χρήστες εξατομικευμένων συμβουλών αγοράς προϊόντων, την πραγματοποίηση αλλαγών στη λειτουργικότητα του Ιστότοπου και τη δημοσίευση χορηγούμενου περιεχομένου. Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτών των τύπων αρχείων cookie μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων και λογισμικού και για την ανάπτυξη νέων λύσεων και λειτουργιών.

9.2.4. Τα αρχεία cookie διαφήμισης επιτρέπουν στον Διαχειριστή να προσαρμόζει τις εμφανιζόμενες διαφημίσεις στις προτιμήσεις και στα ενδιαφέροντα των Χρηστών, δηλαδή να αποστέλλει στους Χρήστες τη λεγόμενη συμπεριφορική διαφήμιση. Με τη βοήθειά τους, οντότητες που συνεργάζονται με τον Διαχειριστή, όπως οι χειριστές των ιστοσελίδων του Facebook ή του Instagram, θα μπορούν να προσαρμόζουν κατάλληλα το εμφανιζόμενο διαφημιστικό περιεχόμενο έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις του Χρήστη.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ COOKIES

9.3. Τα αρχεία cookies που περιγράφονται παραπάνω μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους ανάλογα με τον χρόνο αποθήκευσής τους:

9.3.1. Τα αρχεία cookie συνεδρίας αποθηκεύονται στη Συσκευή του Χρήστη και παραμένουν εκεί μέχρι το τέλος της συνεδρίας του προγράμματος περιήγησης. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες διαγράφονται οριστικά από τη μνήμη της Συσκευής.

9.3.2. Τα μόνιμα αρχεία cookie αποθηκεύονται στη Συσκευή μέχρι να διαγραφούν. Ο τερματισμός της συνεδρίας του προγράμματος περιήγησης ή η απενεργοποίηση της Συσκευής δεν θα τις διαγράψει. Εάν ο Χρήστης δεν διαγράψει τα μόνιμα αρχεία cookie από τη Συσκευή του, αυτά θα αποθηκευτούν για μια περίοδο έως και 60 ημέρες από την εισαγωγή τους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ  COOKIES ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

9.4. Για την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου απαιτούνται μόνο τα απαραίτητα cookie. Για άλλους τύπους cookie, μπορείτε να εκφράσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε να διαχειριστείτε το εύρος της χρήσης των αρχείων ανάλυσης cookie, των αρχείων cookie εξατομίκευσης και διαφήμισης εκφράζοντας ή ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε ανά πάσα στιγμή τις συγκαταθέσεις για μεμονωμένους τύπους αρχείων cookie, χρησιμοποιώντας το πάνελ που παρέχεται από εμάς. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πάνελ μέσω της καρτέλας "Τα cookies σας" που βρίσκεται στο υποσέλιδο του Ιστότοπου.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

9.5. Ορισμένα αρχεία cookie τοποθετούνται στον Ιστότοπο από εξωτερικές οντότητες – από τους συνεργάτες μας. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να αναζητήσετε τον ισχύοντα κατάλογο των συνεργατών μας στο πλαίσιο της χρήσης  των αρχείων cookie, μαζί με τις κατηγορίες των αρχείων cookie που τοποθετούνται από αυτούς. Λεπτομερείς σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην Πολιτική Απορρήτου του συγκεκριμένου συνεργάτη.

   Συνεργάτης

  Κατηγορία

Διάρκεια ζωής των cookies

   Facebook

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   WP.pl

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Netsprint

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   AdForm

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   RTB House

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Insider

  Ανάλυση δεδομένων

  60 ημέρες

   Google Analytics

  Ανάλυση δεδομένων

  60 ημέρες

   Dakine

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Lamoda

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Awin

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Criteo

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   CJ

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Allani

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Onet

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Shopalike

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Modile

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Ceneo

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Iine

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Inis

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Sarigato

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Conversionlabs

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   OWATag

  Ανάλυση δεδομένων

  60 ημέρες

   BurdaStyle

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Domodi

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Tradetracker

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Google Optimize

  Εξατομίκευση

  60 ημέρες

   Expert Sender

  Ανάλυση δεδομένων

  60 ημέρες

   Google Ads

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   DV360

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   AdTonos

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   CityAds

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Revhunter

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Convertiser

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Pinterest

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Synerise

  Ανάλυση δεδομένων

  60 ημέρες

   Sellektor

  Διαφήμιση

  60 ημέρες

   Hotjar

  Ανάλυση δεδομένων

  60 ημέρες

   mPulse

  Ανάλυση δεδομένω

  60 ημέρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

10.1. Μπορούμε να διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε οντότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχουμε.

10.2. Ανάλογα με τη μέθοδο παράδοσης των αγορασθέντων προϊόντων που επιλέξατε, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για την παράδοση, σε μια από τις οντότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της παράδοσης. Σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας γεωτοποθεσίας κατά την αναζήτηση σταθερών σημείων παράδοσης, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διαβιβαστούν και στις οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες τοποθεσίας.

10.3. Ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής που έχετε επιλέξει για τα προϊόντα που αγοράσατε, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για τη παραλαβή ή την πληρωμή σε μία από τις οντότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε στον τομέα της εξυπηρέτησης πληρωμών.

10.4. Εάν εκφράστε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε εμπορικές πληροφορίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον αριθμό τηλεφώνου που μας δηλώσατε, θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε οντότητες που παρέχουν την υπηρεσία αποστολής εμπορικών πληροφοριών για λογαριασμό μας, συγκεκριμένα:

10.4.1. LINK Mobility Poland sp. z o. o. με έδρα το Γκλιβίτσε.

10.4.2. ExpertSender S.A. με έδρα τη Γδύνια.

10.5.    Επιπρόσθετα, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται σε οντότητες που επεξεργάζονται, για λογαριασμό μας, Προσωπικά Δεδομένα πελατών στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη φιλοξενία των ιστότοπων του Καταστήματος, ιδίως:

10.5.1. 3S Data Center S.A. με έδρα το Κατοβίτσε.

10.6. Μπορούμε επίσης να διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε άλλες οντότητες με τις οποίες θα συνάψουμε συνεργασία συμπεριλαμβανομένων των νομικών και  των φορολογικών συμβούλων, καθώς και των παρόχων υπηρεσίων λογιστικής, πληροφορικής, εφοδιασμού και μάρκετινγκ.

10.7. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε επιλεγμένες πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες μας σε αρμόδιες αρχές ή τρίτα μέρη που υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση αυτού του είδους των πληροφοριών, βασιζόμενοι στην κατάλληλη νομική βάση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

11. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

11.1. Η χρόνος επεξεργασίας των δεδομένων σας εξαρτάται από τον τύπο της παρεχόμενης υπηρεσίας και τον σκοπό της επεξεργασίας. Κατά κανόνα, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας ή την εκτέλεση της παραγγελίας, έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση ή η κατάθεσης αποτελεσματικής αντίρρησης όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων σε περιπτώσεις όπου η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή.

11.2. Η χρόνος επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να παραταθεί στην περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση και την επιδίωξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων ή την προστασία έναντι αξιώσεων, και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα μόνο στην περίπτωση και στο βαθμό που θα απαιτείται από το νόμο. Μετά τη λήξη της περιόδου επεξεργασίας, τα δεδομένα διαγράφονται αμετάκλητα ή ανωνυμοποιούνται.

 

12. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜEΝΑ σας;

12.1. Εφαρμόζουμε μια σειρά από μέτρα ασφάλειας ΤΠ και οργανωτικής ασφάλειας με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διαρροής, καταστροφής και αποσύνθεσης δεδομένων. Τα συστήματα ασφαλείας περιλαμβάνουν εργαλεία όπως: σύστημα firewall, συστήματα προστασίας από ιούς και anti-spam, εσωτερικά πρωτόκολλα πρόσβασης, επεξεργασίας δεδομένων και ανάκτησης καθώς και αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων πολλαπλών επιπέδων ασφαλείας. Το Κατάστημά μας παρέχει πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας χάρη στην εφαρμογή ενός τείχους προστασίας εφαρμογών Web (WAF) και ενός συστήματος ασφαλείας κατά των επιθέσεων DDoS. Χρησιμοποιούμε επίσης υψηλό επίπεδο κρυπτογράφησης σύνδεσης HTTPS / SSL σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές και συνεργαζόμαστε με έναν προσεκτικά επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας που διαθέτει πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και απαιτήσεων του προτύπου AQAP-2110, καθώς και πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO / IEC 27001.

12.2. Να θυμάστε ότι η χρήση του Διαδικτύου συνεπάγεται πάντα τον κίνδυνο ορισμένων συμβάντων ασφαλείας. Σας διαβεβαιώνουμε, ωστόσο, ότι χάρη στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες τακτικών αναθεωρήσεων και ενημερώσεων του συστήματος πληροφορικής και την ενεργή παρακολούθηση κρίσιμων σημείων στο σύστημα, προσπαθούμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτόν τον κίνδυνο.

 

13. ΠΟΙΑ είναι ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ σας ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ σας ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;  

13.1. Σχετικά με την επεξεργασία από εμάς των Προσωπικών σας Δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα:

13.1.1. δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων – βάσει αυτού, ο Διαχειριστής σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων κυρίως των σκοπών και των νομικών βάσεων για την επεξεργασία, το εύρος των δεδομένων που τηρούνται, τις οντότητες στις οποίες γνωστοποιούνται και την προγραμματισμένη ημερομηνία διαγραφής των δεδομένων.

13.1.2. δικαίωμα λήψης αντιγράφου των δεδομένων – βάσει αυτού, ο Διαχειριστής σάς παρέχει ένα αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων που επεξεργάζεται.

13.1.3. δικαίωμα διόρθωσης - ο Διαχειριστής υποχρεούται να αφαιρέσει τυχόν ασυνέπειες ή σφάλματα στα επεξεργασμένα Προσωπικά Δεδομένα και να τα συμπληρώσει εάν είναι ελλιπή.

13.1.4. δικαίωμα διαγραφής δεδομένων – βάσει αυτού, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

13.1.5. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - εάν υποβληθεί ένα τέτοιο αίτημα, ο Διαχειριστής παύει να διεξάγει εργασίες στα Προσωπικά σας Δεδομένα - με εξαίρεση τις εργασίες για τις οποίες έχετε συναινέσει, και την αποθήκευση δεδομένων, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους κανόνες διατήρησης - ή έως ότου δεν παύσουν οι λόγοι για τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. εκδίδεται απόφαση της εποπτικής αρχής που επιτρέπει την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων).

13.1.6. δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων – βάσει αυτού - στο βαθμό που τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένο τρόπο σε σχέση με τη συναφθείσα σύμβαση ή τη συγκατάθεση - ο Διαχειριστής εκδίδει τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν από εσάς σε μορφή που επιτρέπει την ανάγνωση δεδομένων από έναν υπολογιστή. Είναι επίσης δυνατό να ζητήσετε την αποστολή αυτών των δεδομένων σε μια άλλη οντότητα, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες ως προς αυτό, τόσο από την πλευρά του Διαχειριστή όσο και από τη δική σας.

13.1.7. δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ - μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσετε αυτήν την αντίρρηση.

13.1.8. δικαίωμα  αντιτάξεως σε άλλους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων - μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε - για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας - στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, η οποία διενεργείται βάσει του έννομου συμφέροντος του Διαχειριστή (π.χ. για αναλυτική ή στατιστικούς σκοπούς ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της ιδιοκτησίας)  - η αντίρρηση ως προς αυτό πρέπει να αιτιολογηθεί.

13.1.9. δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης - εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, δεν επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

13.1.10. δικαίωμα υποβολής καταγγελίας – σε περίπτωση που κρίνετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ ή άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή που εποπτεύει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, αρμόδια για τον τόπο σύνηθους κατοικίας, τον τόπο εργασίας ή τον τόπο της εικαζομένης παραβίασης. Στην Πολωνία, η εποπτική αρχή είναι ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

13.2. Μπορείτε να ασκήσετε μερικά από τα παραπάνω δικαιώματα αυτόνομα. Εάν έχετε λογαριασμό στο Κατάστημα, έχετε πάντα πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα και μπορείτε να τα διορθώσετε και να τα επικαιροποιήσετε.

13.3. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα σχετικά με όλα τα παραπάνω δικαιώματα, επικοινωνώντας με τον Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], στη διεύθυνση της έδρας μας (Aleja Pokoju 18, 31-564 Κraków), ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας  μας.

13.4. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας το συντομότερο δυνατό και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Θα λάβετε απάντηση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας. Εάν αποδειχθεί ότι, λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων που λάβαμε, δεν μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που ελήφθησαν εντός αυτής της περιόδου - θα σας ενημερώσουμε για την παράταση της προθεσμίας.

13.5. Εάν έχουμε αμφιβολίες ως προς το εάν εσείς υποβάλλετε το συγκεκριμένο αίτημα, ενδέχεται να σας θέσουμε μερικές επιπλέον ερωτήσεις που επιτρέπουν την επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Η παροχή αυτού του είδους των δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η έλλειψη παροχής τους θα έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση εκτέλεσης του αιτήματος. Ενδεχομένως να χρειασθούμε επιπλέον πληροφορίες για να προσδιορίσουμε το ακριβές περιεχόμενο του αιτήματός σας.

13.6. Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου (π.χ. μέλος της οικογένειας). Για λόγους ασφάλειας δεδομένων, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε πληρεξούσιο πιστοποιημένο από συμβολαιογράφο ή εξουσιοδοτημένο νομικό σύμβουλο ή δικηγόρο, το γεγονός αυτό θα επιταχύνει την επαλήθευση της γνησιότητας του αιτήματος.

13.7. Σε περίπτωση που το αίτημα μας έχει σταλεί ηλεκτρονικά, θα απαντήσουμε με την ίδια μορφή, εκτός εάν ο αιτών ζητήσει απάντηση σε διαφορετική μορφή. Σε άλλες περιπτώσεις, θα απαντήσουμε γραπτώς. Σε περίπτωση που η προθεσμία για την εκτέλεση του αιτήματος καθιστά αδύνατη την γραπτή απάντηση και το εύρος των δεδομένων του αιτούντος που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς επιτρέπει την επαφή με ηλεκτρονικά μέσα, θα παρέχουμε την απάντηση δια της ηλεκτρονικής οδού.

13.8. Αποθηκεύουμε με πληροφορίες σχετικά με το υποβληθέν αίτημα και το άτομα που το υπέβαλλε προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή καθώς με σκοπό τον καθορισμό, την προστασία έναντι τυχόν αξιώσεων ή διεκδίκησή τους των υποκείμενων των δεδομένων. Το μητρώο αξιώσεων τηρείται με τρόπο που διασφαλίζει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό.

 

14. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

14.1. Η Πολιτική αναθεωρείται σε συνεχή βάση και, εάν απαιτείται, ενημερώνεται.

 

24.01.2024