Σχετικά με την ANSWEAR

Answear.com Spółka Akcyjna (Ανώνυμη Εταιρεία)  με έδρα την Κρακοβία (31-564), Aleja Pokoju 18, καταχωρημένη στο μητρώο εμπορικών εταιρειών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Kraków-Śródmieście στην Κρακοβία (Πολωνία), 11ο Οικονομικό Τμήμα, υπό τον αριθμό

ΕΔΜ 0000816066,
ΑΦΜ: 6793080390,
ΑΦΜ ΕΕ: PL793080390.