Κύριοι κανόνες της ANSWEAR.cy

Κύριοι κανόνες της ANSWEAR.cy

Όροι και Προϋποθέσεις

 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ANSWEAR.COM.CY  

 

I.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.answear.com.cy και η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για τη χρήση αυτού του καταστήματος (εφεξής συλλογικά αναφερόμενα ως το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») διαχειρίζεται από Answear.com Spółka Akcyjna με έδρα την Κρακοβία, διεύθυνση: 31-564 Κρακοβία, Aleja Pokoju 18, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Κρακοβίας, XI Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, υπό τον αριθμό KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390, το οποίο είναι επίσης ο διαχειριστής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Σε περαιτέρω διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων, για λόγους απλούστευσης της επικοινωνίας, χρησιμοποιούμε τον όρο: «Answear», «εμείς» ή χρησιμοποιούμε άλλες αντωνυμίες που αναφέρουν στο πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού.

2. Στους όρους και προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις») περιγράφουμε τους όρους για την πραγματοποίηση αγορών των αγαθών που παρουσιάζονται στο στο ηλεκτρονικό κατάστημα («Αγαθά»), την εγγραφή του λογαριασμού σας, τη χρήση του προγράμματος επιβράβευσης Answear Club και άλλων υπηρεσιών που περιγράφονται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

3. Μπορείτε να διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις στο υποσέλιδο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή να κατεβάσετε την τρέχουσα έκδοση σε μορφή PDF και να την αποθηκεύσετε στο μέσο αποθήκευσης της επιλογής σας.

4. Οι πληροφορίες σχετικά με τα Αγαθά που μπορείτε να αγοράσετε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα αποτελούν πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης κατά την έννοια των σχετικών νομικών διατάξεων, ιδίως του Ιδίως με βάση των περί Συμβάσεων Νόμου Κεφ. 149, του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου του 2021 (Ν. 112(Ι)/2021), του περί Προστασίας του Καταναλωτή(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 (Ν. 166(Ι)/2022) και του περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμος του 2021 (Ν. 154(Ι)/ 2021).

5. Τα Αγαθά στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα περιγράφονται λεπτομερώς. Ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες ιδίως σχετικά με τα χαρακτηριστικά των Αγαθών, την συνολική τιμή τους τους και το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται.

6. Όλα τα εμπορικά σήματα και οι επωνυμίες, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, η διάταξη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, οι περιγραφές προϊόντων και άλλα στοιχεία τους υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο για δικούς τους σκοπούς χωρίς τη συγκατάθεση της Answear.

7. Μπορείτε να αγοράζετε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μόνο ως καταναλωτής, δηλαδή ως φυσικό πρόσωπο πρόσωπο που ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελεύθερη επαγγελματική του δραστηριότητα.

 

II   ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

1. Διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις και, πριν από την υποβολή παραγγελίας ή τη δημιουργία λογαριασμού στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αποδεχτείτε το περιεχόμενό του. Χωρίς την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα μπορείτε να αγοράζετε Αγαθά ή να χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

2. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας θα πρέπει να είναι αληθείς, ενημερωμένες και ακριβείς. Σημειώστε ότι ενδέχεται να αρνηθούμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας εάν τα δεδομένα που παρέχετε είναι τόσο ανακριβή ώστε να καθιστούν αδύνατη την επεξεργασία της παραγγελίας σας, ιδίως εάν η σωστή παράδοση της παραγγελίας σας θα ήταν αδύνατη. Πριν αρνηθούμε να επεξεργαστούμε μια παραγγελία, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να καθορίσουμε τις λεπτομέρειες στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας.                                   

3. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από εσάς είναι αποτελεσματική και ασφαλής. Ενεργούμε σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας για το θέμα αυτό.

4. Δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, την ασφάλεια των δεδομένων σας και των δεδομένων άλλων πελατών ή την ασφάλεια των αγορών σας.

5. Κατά τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους ακόλουθους κανόνες:

α) δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνετε με οποιονδήποτε τρόπο στο περιβάλλον του συστήματος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της εισαγωγής επιβλαβούς (κακόβουλου) λογισμικού ή της ανάληψης οποιασδήποτε άλλης ενέργειας που αποσκοπεί στην αδικαιολόγητη παρεμπόδιση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

β) υποχρεούστε να χρησιμοποιείτε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με το σκοπό του που περιγράφεται στους Όρους και Προϋποθέσεις - απαγορεύεται η χρήση των λειτουργιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτόν που ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

γ) δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να διαταράξει τη λειτουργία του ή να προκαλέσει ενόχληση σε άλλους χρήστες ή υπαλλήλους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αποστολής διαφημίσεων ή άλλων πληροφοριών τέτοιας φύσης στις διευθύνσεις που είναι διαθέσιμες στις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

δ) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο, τις περιγραφές, τις εικόνες ή άλλα γραφικά στοιχεία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για δική σας χρήση ή για χρήση από άλλες οντότητες. Σημειώστε ότι όλα αυτά τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή της.

6. Για ορισμένες μάρκες, έχουμε εισαγάγει όρια στον αριθμό των τεμαχίων του χρώματος του μοντέλου που μπορείτε να αγοράσετε σε μία παραγγελία. Θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με αυτό όταν προσθέσετε στο καλάθι σας τον μέγιστο αριθμό τεμαχίων σε ένα συγκεκριμένο χρώμα μοντέλου.

 

III  ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

1. Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές αγαθών και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχει η Answear σύμφωνα με τις κανόνες που περιγράφονται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

2. Μπορείτε να πραγματοποιείτε παραγγελίες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα 24 ώρες το 24ωρο, αλλά οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται κατά τις μη εργάσιμες ημέρες (τα ΣΑΒΒΑΤΑ, Κυριακές και αργίες) θα διεκπεραιωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Μπορείτε να κάνετε μια παραγγελία αφού καταχωρήσετε το λογαριασμό σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και συνδεθείτε σε αυτόν.

4. Θα σας ζητήσουμε να παρέχετε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών που δίνετε. Θα σημειώσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως απαιτείται στη φόρμα αγοράς. Χωρίς τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να εκδώσουμε τιμολόγιο.

5. Για να κάνετε την παραγγελία σας θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

α) αφού επιλέξετε τα Αγαθά, να τα προσθέσετε στο «Καλάθι» επιλέγοντας το κατάλληλο μέγεθος, τον αριθμό των Αγαθών, το χρώμα τους, και στη συνέχεια να προχωρήσετε στο «Καλάθι» και να ακολουθήσετε τις περαιτέρω οδηγίες στη σελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος,

β) έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το περιεχόμενο του «Καλαθιού» σας, διαγράφοντας τα Αγαθά που έχετε προσθέσει ή προσθέτοντας νέα Αγαθά, καθώς και να αλλάξετε τα δεδομένα που έχετε δηλώσει μέχρι να πατήσετε το κουμπί «Αγορά και πληρωμή»,

γ) κάνοντας κλικ στο κουμπί „Αγορά και πληρωμή" σημαίνει ότι μας έκανες προσφορά για την αγορά των αγαθών που επέλεξες με τους όρους που περιγράφονται στους Κανονισμούς, και αν επιλέξεις τη μέθοδο πληρωμής Google Pay/Apple Pay, απαιτείται πληρωμή για την υποβολή της προσφοράς.

6. Μόλις κάνετε την προσφορά, θα λάβετε ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας, όπως: την ποσότητα των Αγαθών που παραγγείλατε, την τιμή και το κόστος παράδοσής τους, τον τύπο παράδοσης και πληρωμής που έχετε επιλέξει, τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης, τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Το εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παραπόνου και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί απλώς επιβεβαίωση ότι το Κατάστημα έχει λάβει την παραγγελία σας.

7. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας, θα σας ενημερώσουμε ότι την έχουμε προωθήσει στην αποθήκη για έλεγχο και μετά τον έλεγχο της παραγγελίας σας, θα σας στείλουμε άλλο ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα επιβεβαιώσουμε την εκτέλεση της παραγγελίας σας («Επιβεβαίωση εκτέλεσης και αποστολής της παραγγελίας») ή θα αρνηθούμε την προσφορά σας για αγορά Αγαθών από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και θα προσδιορίσουμε τους λόγους της άρνησης.

8. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην ενότητα 7 ανωτέρω («Επιβεβαίωση εκτέλεσης και αποστολής της παραγγελίας») υποδηλώνει ότι η σύμβαση πώλησης των Αγαθών που έχετε επιλέξει έχει συναφθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

9. Σημειώστε ότι μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας ανά πάσα στιγμή πριν λάβετε το μήνυμα που αναφέρεται στην ενότητα 7 («Επιβεβαίωση εκτέλεσης και αποστολής της παραγγελίας ») – απλώς επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Εάν αποφασίσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, θα σας στείλουμε σε κάθε περίπτωση ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την ακύρωση.

10. Εάν έχετε επιλέξει να πληρώσετε ηλεκτρονικά, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί εάν:

α) τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι τόσο ανακριβή που καθιστούν αδύνατη την παράδοση ή την επικοινωνία μαζί σας για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας,

β) Η πληρωμή της παραγγελίας σου δεν θα πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας που έχει καθοριστεί από το Κατάστημα εδώ: https://answear.com.cy/a/methodoi-pliromis.

11. Κάθε παραγγελία συνοδεύεται από ηλεκτρονικό τιμολόγιο ΦΠΑ για τα αγορασθέντα Αγαθά. Θα λάβετε ένα τέτοιο τιμολόγιο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας. Με την αποδοχή Όρων και Προϋποθέσεων, ζητάτε τιμολόγιο ΦΠΑ αντί απόδειξης και αποδέχεστε την αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου ΦΠΑ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

 

IV  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΑΘΩΝ

1. Θα παραδώσουμε τα Αγαθά που αγοράσατε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα στη διεύθυνση που καθορίσατε στην παραγγελία σας εντός της Κύπρου, με εξαίρεση τη Βόρεια Κύπρο.

2. Συνήθως επεξεργαζόμαστε τις παραγγελίες εντός 8 έως 10 εργάσιμων ημερών, ανάλογα με τη μέθοδο παράδοσης που έχει επιλεγεί για τα Αγαθά. Η παράδοση της παραγγελίας σας ενδέχεται να καθυστερήσει κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη κίνηση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, όπως οι περίοδοι διακοπών, αλλά προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές σας θα φτάσουν σε εσάς το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Αποστολής και της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας σας δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις 30 ημέρες. Ενδέχεται να καθυστερήσουμε την εκτέλεση της παραγγελίας σας έως ότου λάβουμε την πληρωμή του τιμήματος των Αγαθών, εάν επιλέξετε να πληρώσετε ηλεκτρονικά.

3. Θα σας παραδώσουμε τα Αγαθά ως εξής:

(α) με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει, εντός της Κύπρου,

β) σε επιλεγμένο σημείο συλλογής (π.χ. σημείο συλλογής από εταιρεία ταχυμεταφορών, άλλους συνεργάτες της Answear) - σύμφωνα με τις επιλογές που διατίθενται από την Answear.

Τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις μορφές και το κόστος παράδοσης των Αγαθών μπορείτε να τις βρείτε εδώ: https://answear.com.cy/a/methodoi-paradosis.

 

V  ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Οι τιμές των Αγαθών στο Κατάστημα αναφέρονται σε ευρώ. Οι αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

2. ι τρέχουσες μέθοδοι πληρωμής που γίνονται δεκτές στο Κατάστημα παρουσιάζονται στην υποσελίδα Μέθοδοι πληρωμής: https://answear.com.cy/a/methodoi-pliromis και στη διαδικασία αγοράς στο βήμα με την επιλογή του τρόπου πληρωμής.

3. Εάν επιλέξεις τις Ηλεκτρονικές πληρωμές, τα χρήματα πρέπει να πιστωθούν στο λογαριασμό σου στο Answear.com.cy εντός της προθεσμίας που υποδεικνύεται από το κατάστημα εδώ: https://answear.com.cy/a/methodoi-pliromis, διαφορετικά η παραγγελία θα ακυρωθεί. Μπορείς, φυσικά, να κάνεις νέα παραγγελία επιλέγοντας διαφορετικό τρόπο πληρωμής ή πραγματοποιώντας έγκαιρα μια ηλεκτρονική πληρωμή.

4. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές των Αγαθών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, να αλλάξουμε τη γκάμα των προϊόντων μας, να κάνουμε προσφορές ή να μειώσουμε τις τιμές των Αγαθών με κάθε τρόπο, αλλά οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάσουν τυχόν συμβάσεις πώλησης που έχουν ήδη συναφθεί ή τα δικαιώματα των Πελατών που επωφελούνται από μια συγκεκριμένη προσφορά.

 

VI.  ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΓΑΘΑ

1. Στο Κατάστημα πωλούνται μόνο καινούργια και αυθεντικά Αγαθά. Η Answear ευθύνεται για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης η οποία υφίστανται κατά τον χρόνο παράδοσης των Αγαθών και η οποία διαπιστώνεται εντός 2 ετών από την μέρα παράδοσης.

2. Εάν πιστεύετε ότι τα Αγαθά που έχετε αγοράσει είναι ελαττωματικά, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τον Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

3. Μπορείτε να υποβάλετε παράπονο με τον ακόλουθο τρόπο:

α) στείλτε πίσω τα ελαττωματικά Αγαθά με γραπτή περιγραφή του ελαττώματος - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο παραπόνου που σας παρέχουμε και το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο,

β) αποστέλλετε το παράπονο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με άλλο μέσο παράδοσης στη διεύθυνση: Βάρκιζας 14, 2033 Λευκωσία, με την ένδειξη: «Παράπονο ηλεκτρονικού καταστήματος Answear.com.cy»,

γ) θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το παράπονό σας εντός 21 ημερών από την παραλαβή των Αγαθών για τα οποία υποβάλλετε το παράπονο.  

4. Σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις, στην περίπτωση των Αγαθών που αγοράστηκαν από την ιστοσελίδα από τις 1 Ιανουαρίου 2022 και μετά,κατά την υποβολή παραπόνου δικαιούστε κυρίως:

α) Αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού, ή σε ανάλογη μείωση του τιμήματος, ή σε τερματισμό από τη σύμβαση.

Για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης των αγαθών, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σε δωρεάν αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού με επισκευή ή αντικατάσταση, εκτός αν ο επιλεχθής τρόπος επανόρθωσης θα ήταν αδύνατος ή, σε σύγκριση με τον εναλλακτικό τρόπο επανόρθωσης, θα συνεπάγετο για τον πωλητή δυσανάλογες δαπάνες, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων, περιλαμβανομένων-

(1) της αξίας που θα είχε το αγαθό εάν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης,

(2) της σημασίας της έλλειψης συμμόρφωσης, και

(3) του κατά πόσο ο εναλλακτικός τρόπος επανόρθωσης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

Ο πωλητής δύναται να αρνηθεί την αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού, εάν η επισκευή και/ή αντικατάσταση είναι αδύνατη και/ή συνεπάγεται δυσανάλογη δαπάνη για τον πωλητή.

β) Ο καταναλωτής δικαιούται σε ανάλογη μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση από τη σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(1) Ο πωλητής δεν έχει ολοκληρώσει την επισκευή ή την αντικατάσταση ή, ανάλογα με την περίπτωση, δεν έχει ολοκληρώσει την επισκευή ή την αντικατάσταση εντός (25) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του ελαττωματικού προϊόντος ή ο πωλητής έχει αρνηθεί την αποκατάσταση της συμμόρφωσης των αγαθών ή

(2) παρουσιάζεται έλλειψη συμμόρφωσης, παρά το γεγονός ότι ο πωλητής είχε προηγουμένως προσπαθήσει να αποκαταστήσει τη συμμόρφωση των αγαθών· ή

(3) η έλλειψη συμμόρφωσης είναι τόσο σοβαρή, ώστε να δικαιολογεί την άμεση μείωση του τιμήματος ή τον τερματισμό της σύμβασης πώλησης· ή

(4) ο πωλητής έχει δηλώσει, ή συνάγεται από τις περιστάσεις, ότι δεν θα αποκαταστήσει τη συμμόρφωση των αγαθών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

γ) Ο καταναλωτής δεν δικαιούται να τερματίσει τη σύμβαση πώλησης αγαθών, εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη, το βάρος απόδειξης δε ότι η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη το φέρει ο πωλητής.

δ) ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απορρίψει τα αγαθά και να τερματίσει τη σύμβαση ή να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους, σε περίπτωση που η έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών καθίσταται εμφανής εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους.

Σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις, στην περίπτωση των Αγαθών που αγοράστηκαν από την ιστοσελίδα μας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 κατά την υποβολή παραπόνου δικαιούστε να διεκδικήσετε:

α) την επιδιόρθωση του ελαττωματικού αγαθού και/ή την αντικατάσταση αυτού με καινούργιο αγαθό, ιδίου τύπου. Σε περίπτωση όπου η επιδιόρθωση είναι αδύνατη, υποχρεούμαστε ως εταιρεία να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση του ελαττωματικού αγαθού με καινούριοή

β) να προβείτε σε δήλωση μείωσης του τιμήματος (αναφέροντας μέχρι ποιο ποσό) και/ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εάν το ελάττωμα είναι σημαντικό.

5. Εάν το παράπονο δεν γίνει δεκτό, θα αποστείλουμε τα Αγαθά πίσω σε εσάς με γνωμοδότηση σχετικά με γιατί το παράπονο είναι αβάσιμο.

6. Κατά την παραλαβή της αποστολής, προσέξτε αν έχει υποστεί ζημιές. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά στα Αγαθά, ζητήστε από τον μεταφορέα ή το άτομο που σας παραδίδει τα Αγαθά στο σημείο παραλαβής να συντάξει έκθεση ζημιάς στην αποστολή.

7. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών:

α) Εάν αγοράσετε τα Αγαθά, δικαιούστε να κάνετε χρήση ενός εξωδικαστικού μέσου επίλυσης διαφορών και άσκησης νομικών αξιώσεων με τη μορφή διαδραστικής πλατφόρμας ΗΕΚΔ (Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/ΕΚ, εφεξής αναφερόμενο ως «Κανονισμός περί της ΗΕΚΔ».

(β) Η πλατφόρμα ΗΕΚΔ είναι ένα διαδραστικό εργαλείο που τίθεται στη διάθεση των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του οποίου μπορούν να υποβάλλουν παράπονα. Ακολουθεί ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα ΗΕΚΔ: ec.europa.eu/consumers/odr.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού περί της ΗΕΚΔ, στόχος της πλατφόρμας ΗΕΚΔ είναι να παρέχει στους καταναλωτές ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση της ανεξάρτητης, αμερόληπτης, διαφανούς, αποτελεσματικής, γρήγορης και δίκαιης εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων στο διαδίκτυο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Η διεύθυνση επικοινωνίας μας είναι: [email protected].

 

VII  ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Εάν αγοράσεις Αγαθά ως καταναλωτής, μπορείς να υπαναχωρήσεις από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης χωρίς να αιτιολογήσεις την υπαναχώρησή σου, υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. Δεν δικαιούσαι να υπαναχωρήσεις από σύμβαση εξ αποστάσεως σε σχέση με συμβάσεις: 

α. πώληση σφραγισμένων αγαθών που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και των οποίων η συσκευασία έχει ανοιχθεί μετά την παράδοση,

β. πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων οπτικών εγγραφών ή σφραγισμένου λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, των οποίων η συσκευασία έχει ανοιχθεί μετά την παράδοση,

γ. πώληση εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών, με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής.

2. Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης των Αγαθών στο Κατάστημα εντός 30  ημερών από την παραλαβή των Αγαθών.

3. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης ως εξής:

α) να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected], ή γραπτώς στη διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος: Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków,

β) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που διαθέτουμε στους ιστότοπους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για το σκοπό αυτό, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό - αρκεί να λάβουμε ένα σαφές μήνυμα από εσάς που να δηλώνει ότι έχετε αποφασίσει να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης των συγκεκριμένων Αγαθών,

γ) εάν προβείτε στη δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, θα επιβεβαιώσουμε αμέσως την παραλαβή της δήλωσης αυτής με απαντητικό μήνυμα που θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,

(δ) θα τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης εάν στείλετε το δέμα σας ταχυδρομικώς ή μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο θα δηλώσετε την υπαναχώρησή σας πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής,

(ε) να αποστείλετε τα Αγαθά που είναι αντικείμενο της υπαναχώρησης στην ακόλουθη διεύθυνση:
«Answear.com.cy»
Βάρκιζας 14,
2033 Λευκωσία

4. Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης των Αγαθών:

α) θα σας ζητηθεί να πληρώσετε το κόστος επιστροφής των Aγαθών σε εμάς,

(β) θα επιστρέψουμε τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς , χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησής σας. Θα σας επιστρέψουμε επίσης τα έξοδα αποστολής που καταβάλατε ως προς την παράδοση του προϊόντος, εάν θα επιστρέψετε όλα τα Αγαθά που αγοράσατε με μία παραγγελία. Μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή των πληρωμών σας έως ότου λάβουμε τα επιστρεφόμενα Αγαθά από εσάς ή έως ότου μας στείλετε απόδειξη επιστροφής των εν λόγω Αγαθών - όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

(γ) θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή, εκτός εάν συμφωνήσετε σε επιστροφή χρημάτων με άλλα μέσα (π.χ. επιστροφή χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό αντί για σε μετρητά στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή) - σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με κανένα πρόσθετο κόστος για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών.

5. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι είστε νομικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των επιστρεφόμενων Αγαθών που προκύπτει από τη χρήση τους από εσάς, πέραν αυτής που ήταν απαραίτητη για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία τους.

6. Εάν η αξία των Αγαθών που αγοράσατε υπερβαίνει το όριο δωρεάν επιστροφής (συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων και των προωθητικών ενεργειών που εφαρμόζονται), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή δωρεάν επιστροφής κατά την υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Το όριο δωρεάν επιστροφής και ο τρόπος χρήσης του περιγράφονται εδώ: https://answear.com.cy/a/epistrophi-proionton.

7. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την επιλογή δωρεάν επιστροφής - μπορείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση πώλησης των Αγαθών εντός 30 ημερών από την παραλαβή και να επιστρέψετε τα Αγαθά με δικά σας έξοδα.

 

VIII   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Μέσω του Answear Shop, η Answear παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στους πελάτες ηλεκτρονικά:

α) για να καταστεί δυνατή η σύναψη συμβάσεων για την ηλεκτρονική πώληση Αγαθών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις,

β) για να καταστεί δυνατή η δημιουργία λογαριασμού του Πελάτη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και η χρήση των λειτουργιών του και η συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης Answear Club, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σημείο IX κατωτέρω.

γ) για να σας επιτρέψει να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο του καταστήματος.

2. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τις συμβάσεις πώλησης Αγαθών που συνάπτονται στο Ηλεκτρονικό Καταστημα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις σχετικές νομικές διατάξεις και στους Όρους και Προϋποθέσεις.

3. Στην περίπτωση της υπηρεσίας διατήρησης λογαριασμού στο Κατάστημα και της δυνατότητας συμμετοχής σας στο πρόγραμμα επιβράβευσης Answear.Club - έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από αυτές εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού. Ανεξάρτητα από αυτό, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της διατήρησης του λογαριασμού σας στο Κατάστημα ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ασκήσετε και τα δύο δικαιώματα στέλνοντάς μας πληροφορίες σχετικά με την απόφασή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Διαδικτυακό κατάστημα Answear.com.cy 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, +30 211 234 3826. Αποχωρώντας από τη σύμβαση για τη διατήρηση λογαριασμού στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αποχωρείτε ταυτόχρονα από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Answear.Club και αντίστροφα.

4. Για να χρησιμοποιήσετε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με τις λειτουργίες του θα πρέπει:

α) να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

β) να χρησιμοποιείτε ένα τυπικό πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, όπως Chrome, Safari, Opera, FireFox ή παρόμοιο,

γ) να διαθέτετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Μπορείτε να υποβάλετε παράπονο σχετικά με τις υπηρεσίες της Answear στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην Εξυπηρέτηση Πελατών: contact@answear.com.cy ή καλώντας στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Όταν υποβάλλετε ένα παράπονο, περιγράψτε τι αφορά και πείτε μας τις προσδοκίες σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα επεξεργαστούμε το παράπονό σας το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, θα λάβετε απάντηση εντός 21 ημερών από την παραλαβή του παραπόνου σας.

 

IX  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ANSWEAR.CLUB  

1. Μόλις καταχωρίσετε λογαριασμό στο Hλεκτρονικό Κατάστημα, μπορείτε να επωφεληθείτε από ένα μπόνους πόντων στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης ANSWEAR.CLUB που διαχειρίζεται η Answear («Λέσχη»). Στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στη Λέσχη, λαμβάνετε μπόνους 10% της αξίας των αγορών σας («Μπόνους»).

2. Το Μπόνους δεν ανταλλάσσεται με μετρητά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για αγορές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Το Μπόνους υπολογίζεται επί της αξίας των αγορών που πραγματοποιήθηκαν και στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο ευρώ.

3. Το Μπόνους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά εκπτωτικών και μη εκπτωτικών Αγαθών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μόνο με τη μορφή έκπτωσης που μειώνει την τιμή αγοράς, με την προϋπόθεση ότι η συνολική έκπτωση δεν μπορεί να μειώσει την τιμή των Αγαθών περισσότερο από 50% της πρώτης τιμής τους, δηλαδή της τιμής στην οποία πωλούνταν τα Αγαθά από την πρώτη ημέρα. Η μέγιστη έκπτωση κατά τη χρήση του Μπόνους υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Ε = ΤΤ – 50%*ΠΤ

όπου:

Ε - η μέγιστη δυνατή έκπτωση λόγω του Μπόνους

ΤΤ - τρέχουσα τιμή του Αγαθού

ΠΤ - πρώτη τιμή του Αγαθού

Σε περίπτωση που η αξία του Μπόνους στο λογαριασμό σας είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά μεταξύ της τιμής των Αγαθών που αγοράσατε και του 50% της αξίας των εν λόγω Αγαθών στην πρώτη τους τιμή, το πλεόνασμα θα παραμείνει στο λογαριασμό σας για περαιτέρω χρήση. Σε περίπτωση, ωστόσο, που η αξία του Μπόνους στο λογαριασμό σας είναι ίση ή μικρότερη από τη διαφορά μεταξύ της τιμής των Αγαθών που αγοράσατε και της πρώτης τιμής τους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο το συσσωρευμένο Μπόνους.

5. Το 50% της αξίας των Αγαθών στην πρώτη τιμή υπολογίζεται ως το γινόμενο του 50% και της τιμής των Αγαθών πριν από τις εκπτώσεις και στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο πλήρες ποσό.

6. Εάν το Μπόνους χρησιμοποιείται για την αγορά πολλών Αγαθών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τότε μειώνει την τιμή των μεμονωμένων Αγαθών από το «Καλάθι» σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ε = (ΠΤ/∑ΠΤ)*∑Ε 

ε - το ποσό της έκπτωσης από ένα συγκεκριμένο στοιχείο της απόδειξης,

ΠΤ - πρώτη τιμή ενός συγκεκριμένου στοιχείου της απόδειξης,

∑CP - σύνολο των πρώτων τιμών όλων των στοιχείων της απόδειξης,

∑Ε - σύνολο των μέγιστων εκπτώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα συγκεκριμένα στοιχεία της παραγγελίας σύμφωνα με τους κανόνες που παρουσιάζονται στο σημείο 3 ανωτέρω.

7. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Μπόνους που έχει συσσωρευτεί σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή 30 ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς.

8. Το Μπόνους από μια συγκεκριμένη συναλλαγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 100 ημερών από την ενεργοποίησή του. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, το Μπόνους από μια συγκεκριμένη συναλλαγή θα λήξει, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τα Μπόνους που συσσωρεύονται από επόμενες συναλλαγές.

9. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τρέχον ποσό του Μπόνους σας στο λογαριασμό σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

10. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το Μπόνους σας κατά τις αγορές σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και επιλέξτε την επιλογή «Θέλω να χρησιμοποιήσω τους πόρους του Answear Club» στο καλάθι αγορών σας. Θα εμφανιστεί το μέγιστο διαθέσιμο ποσό Μπόνους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το καλάθι αγορών. Η επιβεβαίωση με το κουμπί «Χρήση» θα μειώσει ανάλογα την τιμή των αγαθών που αγοράσατε.

11. Να θυμάστε ότι η χρήση του Μπόνους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, θα έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε μέρος ή το σύνολο του συσσωρευμένου Μπόνους, για το οποίο θα σας ενημερώσουμε με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

12. Εάν μας επιστρέψετε τα Αγαθά για τα οποία χρησιμοποιήσατε τους πόρους Μπόνους για να μειώσετε την τιμή (είτε ως υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης είτε ως αναγνωρισμένο παράπονο), η αξία του Μπόνους που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των εν λόγω Αγαθών θα επιστραφεί στο λογαριασμό σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Το Μπόνους που επιστρέφεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 100 ημερών από την ενεργοποίησή του.

13. Εάν μας επιστρέψετε Αγαθά για την αγορά των οποίων έχει χρησιμοποιηθεί το Μπόνους (π.χ. ως αποτέλεσμα της ακύρωσης της σύμβασης πώλησης), η αξία του Μπόνους που αποκτήσατε από μια τέτοια συναλλαγή ακυρώνεται.

14. Τα οφέλη από τη συμμετοχή στη Λέσχη δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές, εκτός εάν έχουμε επιτρέψει ρητά το συνδυασμό αυτών των προσφορών.

15. Διοργανώνουμε προσωρινές πρόσθετες προσφορές για τα μέλη της Λέσχης (π.χ. πολλαπλασιασμός πόντων, λήψη πρόσθετων δωρεάν δώρων για αγορές κ.λπ.). Οι λεπτομέρειες των προσωρινών προσφορών θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Καταστήματος ή σε διαφημιστικές πληροφορίες που θα απευθύνονται απευθείας σε όλα ή σε επιλεγμένα μέλη της Λέσχης. Στα Μέλη της Λέσχης μπορεί να χορηγηθεί πρόσθετη έκπτωση (π.χ. έκπτωση γενεθλίων) για αγορές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ελεύθερα η Answear.

16. Η Answear μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει τη Λέσχη ανά πάσα στιγμή, γεγονός που δεν θα επηρεάσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Μπόνους που έχετε ήδη συγκεντρώσει - θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις, αλλά νέοι πόντοι του Μπόνους δεν θα συγκεντρώνονται πλέον.

17. Εάν πιστεύετε ότι οι ενέργειές μας κατά τη λειτουργία της Λέσχης δεν είναι σύμφωνες με τους Όρους και Προϋποθέσεις ή με το νόμο, τότε μπορείτε να υποβάλετε ένα σχετικό παράπονο. Το παράπονο μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς, με ταχυμεταφορέα, να κατατεθεί αυτοπροσώπως στο γραφείο του ιδιοκτήτη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@answear.com.cy ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://answear.com.cy/logariasmos-mou/epafh.

18. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συμμετοχή σας στη Λέσχη για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ζημία στην Answear ή θα βλάψει το καλό όνομα ή τη φήμη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συμμετοχή σας στη Λέσχη για κερδοσκοπικούς σκοπούς, σκοπούς αντίθετους προς τα χρηστά ήθη, σκοπούς αντίθετους προς τις αρχές της κοινωνικής συνύπαρξης ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που καθορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις. Ειδικότερα, δεν πρέπει, σε σχέση με τη συμμετοχή σας στη Λέσχη, να προβείτε σε δραστηριότητες όπως:

α) να κάνετε αγορές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο όνομα και για λογαριασμό τρίτου χρησιμοποιώντας το Μπόνους ή οποιαδήποτε άλλη έκπτωση που σας έχει χορηγηθεί προσωπικά,

β) να μεταπωλήσετε τα Αγαθά που αγοράσατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιώντας το Μπόνους ή οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη έκπτωση που σας έχει χορηγηθεί προσωπικά ή να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εμπορική δραστηριότητα,

γ) να μεταφέρετε την πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σε άλλους με σκοπό να επωφεληθούν από ένα Μπόνους ή άλλη έκπτωση που σας έχει χορηγηθεί προσωπικά.

19. Εάν παραβιάσετε τους κανόνες χρήσης της Λέσχης, όπως ορίζονται στους ‘Όρους και Προϋποθέσεις, ιδίως αυτούς που ορίζονται στο σημείο 18 ανωτέρω, η Answear θα έχει το δικαίωμα να σας αποκλείσει από τη Λέσχη ή να ανακαλέσει τυχόν Μπόνους ή άλλες εκπτώσεις που σας έχουν χορηγηθεί.

 

X  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Πριν από τη σύναψη σύμβασης για την πώληση προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, θα πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις. Σας δίνουμε την ευκαιρία να διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις με κάθε παραγγελία. Θα σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν έχετε λογαριασμό στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τις προγραμματισμένες αλλαγές, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ανά πάσα στιγμή.

2. Εφαρμόζουμε την κυπριακή νομοθεσία για την πώληση προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η σύμβαση συνάπτεται στα ελληνικά.

3. Εφαρμόζουμε τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου σε θέματα που δεν ρυθμίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

4. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις  σε περιπτώσεις όπως:

α) αλλαγή του νόμου ή της ερμηνείας του από τις αρμόδιες αρχές ή ως αποτέλεσμα δικαστικών αποφάσεων, καθώς και διευκρινίσεις, ερμηνείες ή συστάσεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, εφόσον αυτό έχει σχέση με τις διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων,

β) αλλαγή του τρόπου με τον οποίο παρέχουμε τις υπηρεσίες που καλύπτονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις, η οποία μπορεί να οφείλεται σε τεχνικούς και τεχνολογικούς λόγους, σε λόγους ασφαλείας, στην ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε,

γ) αλλαγή του πεδίου εφαρμογής ή του τρόπου παροχής των υπηρεσιών που παρέχονται βάσει των Όρων και Προϋποθέσεων με την εισαγωγή νέων λειτουργιών ή υπηρεσιών, την τροποποίηση ή την απόσυρση υφιστάμενων λειτουργιών ή υπηρεσιών,

δ) αλλαγή του τρόπου πληρωμής ή αποστολής,

ε) ανάγκη για συντακτικές αλλαγές.

5. Οι τροποποιήσεις των Όρων και Προϋποθέσεων  ισχύουν για εξ αποστάσεως συμβάσεις πώλησης Αγαθών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων.

 

Σε ισχύει από: 22.04.2024

Κατεβάστε Κύριοι κανόνες της ANSWEAR.com.cy